Aktualności

Firma MAHTA wzięła udział w prowadzeniu przedkonferencyjnych warsztatów

2016-12-07 14:02:44

Firma MAHTA wzięła udział w prowadzeniu przedkonferencyjnych warsztatów organizowanych przez Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne, które odbyły się 30 listopada 2016 r. w Warszawie.

OAB

2016-07-21 15:32:51

Wykonanie badania urodynamicznego nie jest już warunkiem koniecznym otrzymania przez chorych na zespół pęcherza nadreaktywnego (OAB) dostępu do leków refundowanych. Wykonawcą raportu HTA w tym problemie zdrowotnym jest MAHTA.

XXI KONFERENCJA ISPOR

2016-04-18 19:24:06

XXI KONFERENCJA ISPOR

Spotkanie odbędzie się w dniach 21-25 maja 2016r. w Waszyngtonie, USA

Zaprezentujemy wyniki wykonanej przez nas analizy ekonomicznej wskazującej, że leczenie budezonidem MMX® generuje niższe koszty w leczeniu UC niż terapia ogólnodziałającymi lekami steroidowymi:

Economic implications of budesonide MMX® advantage in ulcerative colitis treatment over systemic steroids: budesonide MMX® decreases ulcerative colitis treatment costs.