Aktualności

OAB

2016-07-21 15:32:51

Wykonanie badania urodynamicznego nie jest już warunkiem koniecznym otrzymania przez chorych na zespół pęcherza nadreaktywnego (OAB) dostępu do leków refundowanych. Wykonawcą raportu HTA w tym problemie zdrowotnym jest MAHTA.

XXI KONFERENCJA ISPOR

2016-04-18 19:24:06

XXI KONFERENCJA ISPOR

Spotkanie odbędzie się w dniach 21-25 maja 2016r. w Waszyngtonie, USA

Zaprezentujemy wyniki wykonanej przez nas analizy ekonomicznej wskazującej, że leczenie budezonidem MMX® generuje niższe koszty w leczeniu UC niż terapia ogólnodziałającymi lekami steroidowymi:

Economic implications of budesonide MMX® advantage in ulcerative colitis treatment over systemic steroids: budesonide MMX® decreases ulcerative colitis treatment costs.

Fundusz Walki z Rakiem

2016-04-18 19:24:06

Fundusz Walki z Rakiem

Raport ‘Fundusz Walki z Rakiem’ (FWR) zawiera propozycje rozwiązań mających na celu zapewnienie pacjentom onkologicznym w Polsce szybki dostęp do innowacyjnych technologii medycznych. W raporcie przedstawiono propozycje działań ukierunkowanych na pozyskanie środków umożliwiających finansowanie leczenia bez angażowania budżetu płatnika publicznego.

Wskazano również przykładowe mechanizmy zapobiegające finansowaniu technologii w ramach FWR zamiast w koszyku świadczeń gwarantowanych. Firma MAHTA jest współautorem raportu.