Firma MAHTA na zlecenie Fresenius Medical Care Polska przygotowała raport „Dostęp do świadczeń nefrologicznych w Polsce”.

Przewlekła choroba nerek jest drugą co do częstości, po nadciśnieniu tętniczym, przewlekłą chorobą w Polsce. Choruje na nią około 4,2 mln dorosłych Polek i Polaków. Czy w naszym kraju mamy rozwiązania pozwalające leczyć pacjentów szybko i skutecznie? Na to pytanie odpowiada raport „Dostęp do świadczeń nefrologicznych w Polsce” przygotowany przez firmę MAHTA na zlecenie Fresenius Medical Care Polska.

Celem opracowania jest zobrazowanie obecnego modelu opieki zdrowotnej nad chorym z przewlekłą chorobą nerek (PChN) oraz omówienie możliwych rozwiązań i korzyści płynących z wdrożenia opieki koordynowanej.

Z raportu wynika, iż jedynie dostęp do stacji dializ jest u nas na zadowalającym poziomie. Niestety, wciąż wydłużają się kolejki do nefrologa, spada liczba przeszczepów nerek, a profilaktyka i edukacja chorych nie są finansowane przez NFZ.