Fundusz Walki z Rakiem

Dostęp do innowacyjnych terapii onkologicznych jest obecnie w Polsce utrudniony. W wykazie leków refundowanych pojawia się niewiele nowych leków przeciwnowotworowych a procedura obejmowania ich refundacją z budżetu płatnika publicznego trwa najczęściej kilkanaście miesięcy. W związku z tym, biorąc pod uwagę potrzeby pacjentów w zakresie dostępności do nowoczesnych leków, zespół ekspertów, przygotował raport zwierający propozycje działań ukierunkowanych na pozyskanie środków umożliwiających finansowanie leczenia onkologicznego bez angażowania budżetu płatnika publicznego, zwanych Funduszem Walki z Rakiem (FWR).

Dodatkowo wskazano również przykładowe mechanizmy zapobiegające finansowaniu technologii w ramach FWR zamiast w koszyku świadczeń gwarantowanych (która to procedura wymaga udokumentowania skuteczności i efektywności leku w procesie refundacyjnym). Przedstawione rozwiązania umożliwiają leczenie chorych za pomocą leków innowacyjnych, przy czym dostęp do tych leków nastąpić może w krótkim czasie po ich rejestracji.

Cezary Pruszko i Agnieszka Kalinowska, jako przedstawiciele firmy MAHTA, są współautorami raportu.

Raport do pobrania tutaj.