II Spotkanie Rady Ekspertów ds. Chorób Rzadkich Medycznej Racji Stanu

II Spotkanie Rady Ekspertów ds. Chorób Rzadkich Medycznej Racji Stanu pt.  „Choroby rzadkie – wyzwania dla środowiska medycznego i decydentów”, w którym w roli ekspertów wezmą udział Cezary Pruszko i Michał Jachimowicz odbędzie się 23 września 2019 w Sali Okrągłego Stołu Pałacu Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, w godz. 11.15 – 13.10.