Kontakt

MAHTA Spółka z o.o.
Warszawa 02-661
ul. Modra 90/111

Adres e-mail do kontaktu:biuro@mahta.pl


Tel./Fax.: +48 533 399 146

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000331173
NIP: 5213529098
REGON: 141874221
Kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN