Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Oferujemy swoje usługi na każdym etapie procesu refundacyjnego.

Przygotowujemy raporty oceny technologii medycznych w zgodzie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań jakie spełniać muszą analizy HTA, polskimi Wytycznymi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, nie zaniedbując przy tym zasad prezentowanych w Cochrane Handbook of Systematic Reviews, które jednocześnie precyzyjnie odpowiadają potrzebom i właściwie służą celom przygotowania takiego opracowania.

Wykonujemy ponadto szereg usług dodatkowych, między innymi: szkolenia, audyt i walidacja opracowań z zakresu HTA, badania ankietowe i analiza real-world data, przygotowanie abstraktów i posterów (oraz ewentualnie ich prezentacja na konferencji). W ramach naszych usług oferujemy możliwość opracowania kalkulatorów, modeli i analiz dodatkowych uzależnionych od potrzeb naszych Klientów, wspomagających różnorodne decyzje menadżerskie.