Abstrakty i postery

Przygotowując raport HTA staramy się dobrać najlepszą spośród możliwych strategii refundacyjnych. Często jest to podejście innowacyjne, które warto rozpowszechnić, również za granicą. W tym celu oferujemy możliwość przygotowania streszczenia kluczowych założeń i wyników raportu w formie abstraktu.

Dodatkowo, jesteśmy także gotowi przygotować poster, który w szerszym stopniu niż abstrakt prezentuje podejście zastosowane w raporcie i może być przedstawiony na konferencji, Advisory Board itp.