Adaptacja modelu

Coraz częściej wnioskowanie o refundację leku odbywa się jednocześnie w kilku krajach. Dla leku budowany jest elastyczny model centralny, uwzględniający uwarunkowania z różnych krajów. W takim przypadku zadanie analityczne polega na sprawdzeniu modelu oraz ocenie możliwości dostosowania go do warunków polskiej praktyki klinicznej, adaptacja modelu, a następnie na jego podstawie przygotowanie analiz ekonomicznej i, o ile jest to możliwe, finansowej. Firma MAHTA wielokrotnie już podejmowała się realizacji tego typu zadań w związku z czym mamy duże doświadczenie również w tym zakresie.