Analiza ekonomiczna ukierunkowana na uzasadnienie ceny

W niektórych przypadkach (przykładowo dla większości leków stosowanych w chorobach rzadkich lub ultrarzadkich) przygotowanie klasycznej analizy ekonomicznej pokaże wyniki opłacalności daleko przekraczające przyjęty próg opłacalności. Dlatego ważnym jest przygotowanie w takich sytuacjach dodatkowego dokumentu - analizy ukierunkowanej na uzasadnienie ceny. Mamy bogate doświadczenie z opracowywaniem tego rodzaju dokumentacji. W związku z brakiem obecnie w Polsce odrębnych regulacji prawnych dla leków sierocych, analiza ta stanowić może również uzupełnienie tradycyjnej analizy ekonomicznej.