Analiza kosztowa

Oferujemy nasze usługi nie tylko w zakresie przygotowywania rozbudowanych modeli farmakoekonomicznych, w których istotnym elementem jest modelowanie efektu zdrowotnego, ale również w zakresie analiz kosztowych. Analizy te stanowić mogą element innych, szerszych opracowań lub też mogą być opracowaniem samym w sobie – w zależności od potrzeb naszych Klientów. W obydwu przypadkach gwarantujemy wysoką jakość i eksperckie podejście uwzględniające dostępne dane i przeznaczenie tychże analiz kosztowych.