Analiza racjonalizacyjna

Analiza racjonalizacyjna (AR), zgodnie z zapisami Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z 12 maja 2011 roku, ma być przygotowywana w przypadkach, gdy wykonana analiza wpływu na budżet płatnika (BIA) dała w wyniku wzrost kosztów ponoszonych na finansowanie danej technologii medycznej ze środków publicznych. Jej celem jest wskazanie sposobów uniknięcia wzrostu nakładów systemowych netto w związku z ewentualną pozytywną decyzją o finansowaniu rozpatrywanej w raporcie HTA technologii medycznej.