Analiza wpływu na budżet (analiza finansowa)

Analiza finansowa ma określić, jakie będą skutki finansowe, a także jakie będą skutki organizacyjne i aspekty etyczne podjęcia przez Decydenta decyzji o finansowaniu danej technologii medycznej ze środków publicznych. W zależności od potrzeb, analiza taka bierze pod uwagę wyniki analizy klinicznej i ekonomicznej (jeśli jest częścią raportu HTA, lub też niekoniecznie (o ile jest przygotowana jako samodzielny dokument). Najważniejszą jej częścią jest prawidłowe, realistyczne określenie wielkości populacji docelowej oraz dynamiki wzrostu liczby chorych korzystających z danej technologii medycznej.