Analiza wpływu na budżet jako odrębna analiza (dla odpowiednika)

Nie zawsze konieczne jest wykonanie pełnej analizy wpływu na budżet, wraz z innymi analizami wchodzącymi w skład raportu HTA. Zgodnie z Ustawą o refundacji, dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, który ma co najmniej jeden odpowiednik refundowany w danym wskazaniu, wystarczające jest załączenie do wniosku refundacyjnego wyłącznie analizy wpływu na budżet. Ważnym elementem tej analizy jest określenie stopnia rozpowszechnienia wnioskowanej technologii medycznej. Zaznaczyć należy, że mamy szerokie doświadczenie w wykonywaniu tego typu analiz.