Analiza wpływu na wysokość odpłatności i dopłat świadczeniobiorców

Zgodnie z Ustawą o refundacji analiza ta składana jest jako załącznik do wniosku refundacyjnego, łącznie z analizą wpływu na budżet, w przypadku ubiegania się o skrócenie okresu obowiązywania decyzji refundacyjnej.