Audyt (walidacja i ocena niespójności)

Firma MAHTA funkcjonuje na rynku od 2009 roku. W tym czasie nabyliśmy doświadczenia i wiedzy z obszaru HTA. Pozwala nam to nie tylko na unikanie błędów w naszych opracowaniach, ale również na ocenę poprawności (niespójności) wykonania analiz przygotowanych przez innych wykonawców.

W zakres naszych usług wchodzi nie tylko ocena poprawności (niespójności) dossier refundacyjnego, ale również walidacja modelu farmakoekonomicznego.