Badanie ankietowe

Istnieją w Polsce obszary, dla których praktyka kliniczna odbiega od standardów zagranicznych, dla których nie ma wytycznych, lub też w których nie są dostępne nowoczesne technologie medyczne bądź odwrotnie – dla których istnieje bardzo wiele możliwości leczenia. W tych oraz innych, w zależności od potrzeb, przypadkach wskazane jest wykonanie badania ankietowego wśród ekspertów klinicznych z danej dziedziny.

Firma MAHTA ma szerokie doświadczenie w prowadzeniu tego typu ankiet. Stanowiły one niejednokrotnie element raportu HTA, ale też niezależne źródło informacji o praktyce klinicznej w Polsce. Nasze doświadczenie w tym zakresie sprawia, że precyzyjnie formułujemy pytania na interesujące nas zagadnienia, skutecznie docieramy do kluczowych ekspertów klinicznych i umiejętnie analizujemy otrzymane informacje.