Doradztwo

Firma MAHTA oferuje usługi w zakresie doradztwa refundacyjnego, zarówno na etapie tworzenia i realizacji strategii refundacyjnej, jak i przebiegu procesu refundacyjnego.