Doradztwo i usługi w zakresie przygotowywania wniosków refundacyjnych

Oprócz raportu HTA do wniosku refundacyjnego konieczne jest dołączenie innych istotnych załączników. Firma MAHTA oferuje pomoc w tym zakresie, poprzez:

  • doradztwo,
  • przygotowanie projektu programu lekowego – w razie potrzeby,
  • pomoc w uzupełnieniu wniosku refundacyjnego.

Podkreślić należy, że przygotowanie projektu programu lekowego wymaga szerokiej analizy dostępnych danych: badań klinicznych, wiedzy i opinii ekspertów klinicznych, czy też znajomości polskiej praktyki klinicznej. Nasze szerokie doświadczenie w zakresie przygotowywania takiego opisu jest dla naszych klientów najlepszą gwarancją jego rzetelności i kompletności.