Doradztwo w obszarze tworzenia i realizacji strategii refundacyjnej

Finansowanie technologii medycznych ze środków publicznych jest niezwykle istotną rzeczą, wpływającą pozytywnie na bardzo wiele obszarów życia. Poza umożliwianiem chorym korzystania z nowoczesnych metod leczenia, na które prywatnie nie byłoby ich stać, takie finansowanie umożliwia firmom rozwijającym nowe technologie inwestowanie w dalsze badania, tym samym warunkując rozwój nowoczesnej medycyny. Oczywiście środki publiczne są zawsze ograniczone, ale jednocześnie nowych technologii niefinansować nie można. Dlatego decyzje refundacyjne są tak bardzo ważne i zarazem tak odpowiedzialne. Sprawiedliwe podejmowanie decyzji w obszarze finansowania ochrony zdrowia jest bardzo trudne i nie daje się ująć w krótkich opisach, na pewno jednak można przywołać najważniejszą zasadę tym obszarem rządzącą - nie wolno finansować ze środków publicznych technologii nieskutecznych. To dlatego właśnie ocena technologii medycznych jest tak istotna dla zarządców systemów finansowania ochrony zdrowia. I dlatego wszystkie inne obszary działań związanych z finansowaniem świadczeń zdrowotnych są tak silnie powiązane z oceną technologii medycznych.

Nasza firma postrzega proces holistycznie. Raporty HTA, które przygotowujemy są częścią większej całości, mają ściśle określone miejsce w tej całości i określone funkcje do spełnienia w projekcie. Dzięki unikalnej kompilacji kompetencji ze wszystkich obszarów systemu finansowania świadczeń zdrowotnych w firmie MAHTA oferujemy możliwość skorzystania z kompleksowej usługi „Market-access”, która składa się z wielu elementów tych strategicznych, tj.: przygotowania raportu HTA, przygotowania strategii cenowej, propozycji schematu podziału ryzyka, a także z elementów bardziej taktycznych, pozostających w szerokim spektrum kompetencji MAHTA, jak na przykład:

  • Key Account Management - nasz zespół manadżerów do spraw kluczowych klientów dociera z precyzyjnie i wiarygodnie przygotowaną informacją medyczną do głównych interesariuszy zaplanowanego procesu,
  • Early Market Access - zaplanowania i przeprowadzenia zestawu działań mających na celu odnalezienie właściwego miejsca dla danej technologii medycznej w systemie ochrony zdrowia,
  • Advisory Boards / KOLs’ management - pozyskiwanie informacji z najbardziej istotnych dla polskiej praktyki klinicznej źródeł jest jednym z kluczowych czynników sukcesu zarówno samego raportu HTA, jak i całej strategii refundacyjnej.