Ekspertyza wstępna

Ta część oferty skierowana jest do Klientów, którzy nie są ostatecznie zdecydowani, czy przygotowanie pełnego raportu HTA należy zlecić na danym etapie procesu refundacyjnego, czy nie. Wątpliwości często spowodowane są niepewnością co do dostępności dowodów naukowych oraz wagi jaką przedstawiają dla polskiego Decydenta. Ekspertyza wstępna jest dokumentem, który przygotowujemy, aby po przeglądzie baz informacji medycznej móc powiedzieć Zamawiającemu, jakie są szanse, by na podstawie dostępnych publikacji i dowodów naukowych przygotować wiarygodny raport HTA, oraz jakie wnioski uda się z tak przygotowanej dokumentacji przedstawić. W sytuacji, gdy po zapoznaniu się z wnioskami z ekspertyzy wstępnej, Zamawiający decyduje się na przygotowywanie raportu HTA, jego koszt jest odpowiednio niższy i częściowo uwzględnia nakłady poniesione na prace związane z przygotowaniem wcześniejszego opracowania. Taki system zamawiania raportów HTA daje Zamawiającym poczucie komfortu oraz bezpieczeństwa finansowego. Nie trzeba bowiem od razu ponosić kosztu przygotowania całego opracowania, bez wcześniejszej wiedzy na temat szans na powodzenie procesu refundacyjnego. Taka wiedza często staje się bezcenna w sytuacji, kiedy skłonność Decydenta do refundowania nowych leków w Polsce wciąż jest trudna do określenia.