Inne analizy farmakoekonomiczne

Oprócz analiz wchodzących w skład raportu HTA oferujemy też możliwość wykonania innych typów analiz.