Opracowanie typu horizon scanning

W ramach naszych usług oferujemy opracowanie o charakterze horizon scanning (HS). Analiza ta jest procesem badawczym mającym na celu określenie, na podstawie dostępnych i często bardzo wstępnych danych klinicznych, obszarów mających największy potencjał dla analizowanego leku w polskim systemie ochrony zdrowia. W ramach analizy HS dążymy również do określenia roli leku w procesie terapeutycznym dla obszarów o niezaspokojonych potrzebach klinicznych.

Analiza horizon scanning obejmować może następujące zagadnienia:

  • sytuacja rynkowa i prognoza zmian,
  • dostępne dane kliniczne (publikowane w formie pełnych tekstów, abstrakty, doniesienia),
  • dostępne wytyczne i rekomendacje oraz ich analiza,
  • wstępny wybór komparatorów i kierunek tworzenia raportu HTA.

Na podstawie przygotowanego przez nas horizon scanning możliwe jest dobranie optymalnych działań premarketingowych, kierunków oraz zakresu tworzenia strategii refundacyjnej.