Opracowanie typu rapid review

W niektórych przypadkach na przygotowanie pełnego raportu HTA nie ma zbyt wiele czasu. Jeśli jednocześnie mamy do czynienia z technologią od dawna obecną w praktyce klinicznej na świecie lub z technologią nową, to zupełnie wiarygodne dane nt. skuteczności i bezpieczeństwa danej technologii można przygotować w oparciu o metodykę tzw. rapid review. W przypadku technologii dobrze znanej wnioskowanie dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa można oprzeć na wynikach opracowań wtórnych, które zostały ocenione pod względem ich wiarygodności. W przypadku technologii nowej, często faktem jest, że badań wysokiej wiarygodności jest niewiele i prawidłowo przeprowadzony przegląd systematyczny wskaże tylko te nieliczne publikacje, które następnie włączamy do dalszej części prac jako podstawę wnioskowania.