Porównanie pośrednie i metaanaliza sieciowa

Porównania pośrednie (indirect tratment comparison, ITC) i mieszane porównanie pośrednie (mixed treatment comparison, MTC), w tym metaanaliza sieciowa (network metaanalysis, NMA) to narzędzia statystyczne umożliwiające porównanie technologii medycznych, dla których dowody kliniczne umożliwiające porównanie bezpośrednie są niedostępne lub niewystarczające. Narzędzia te są obecnie szeroko stosowane w ocenie technologii medycznych.


Firma MAHTA ma doświadczenie zarówno w wykonywaniu porównań pośrednich, jak i metaanaliz sieciowych. W przypadku konieczności przeprowadzenia takich analiz jesteśmy gotowi do ich realizacji.