Propozycje schematu podziału ryzyka (RSS)

W związku z tym, że nowe technologie medyczne są z reguły kosztowne dla płatnika, a zdarzenia w przyszłości zawsze charakteryzują się niepewnością, Decydent chciałby ryzyko związane z finansowaniem nowych, kosztownych technologii medycznych podzielić pomiędzy siebie a dostawcę technologii. Możliwości jest wiele, liczne z nich mogą opierać się o na efektach zdrowotnych lub też mogą dotyczyć jedynie kosztów technologii medycznych, niezależnie od efektów zdrowotnych. Jak wspominaliśmy wcześniej, schematy podziału ryzyka można uwzględnić w analizach ekonomicznych i analizach wpływu na budżet płatnika, co więcej, można w zbudowanych modelach przetestować ich skuteczność i określić najbardziej odpowiedni kształt (jak powinna kształtować się propozycja biznesowa, by finansowanie technologii medycznej mieściło się w granicach opłacalności). Propozycje te mogą być również przygotowywane na etapie negocjacji z Komisją Ekonomiczną.


Propozycje schematów podziału ryzyka przygotowujemy zawsze w ścisłej współpracy z Zamawiającymi, a na ich umieszczenie w którejkolwiek z części raportu HTA zawsze uzyskujemy oddzielną zgodę.


Koniecznie trzeba zauważyć, że uzgodnienie propozycji podziału ryzyka z płatnikiem publicznym w Polsce, w myśl przepisów Ustawy z 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zwalnia Podmiot odpowiedzialny z konieczności uczestniczenia w zwracaniu proporcjonalnej części połowy kwoty przekroczenia w danej grupie limitowej. Odpowiednie przygotowanie propozycji schematów podziału ryzyka, atrakcyjnych dla Decydenta i dających szanse na ich zaakceptowanie przez płatnika, jest dla naszych Klientów niezwykle istotne.