Raport HTA

 

Firma MAHTA wykonuje pełne raporty oceny technologii medycznych.

Raporty te przygotowywane są w zgodzie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań, jakie spełniać muszą analizy HTA oraz Wytycznymi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Ponadto, w zależności od potrzeb naszych klientów, wykonujemy również tylko wybrane analizy HTA (bez pełnego raportu).