Streszczenie raportu (executive summary)

Raport HTA to opracowanie zajmujące bardzo wiele informacji, również tych mniej kluczowych, jednak wymaganych przez polskie prawo (w związku z czym muszą się w raporcie znaleźć). Aby jednak ułatwić analizę raportu lub też w celu zebrania w jednym dokumencie wyłącznie kluczowych informacji z raportu, na życzenie naszych Klientów przygotowujemy krótkie podsumowanie raportu w formie executive summary. Może ono być przygotowane na potrzeby wewnętrzne naszych klientów, jako podsumowanie raportu HTA lub też stanowić może jego streszczenie w celu przekazania koncepcji i wyników raportu innym członkom zaangażowanym w proces refundacyjny.

Opracowanie może być przygotowane w języku polskim lub angielskim (np. w celu zaprezentowania centrali firmy głównych założeń raportu).