Szkolenia

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i umiejętnościami. Jest to zgodne z zasadami podanymi w przysiędze Hipokratesa, ważnymi przecież dla całego obszaru nauk medycznych, do którego to zarówno EBM jak i HTA się zaliczają. Na życzenie Klientów przygotowujemy sesje szkoleniowe lub całe kursy, grupowe lub indywidualne, również warsztatowe, mające na celu wyłożenie podstaw tych dwóch uzupełniających się dziedzin, stanowiących esencję naszej codziennej pracy. Warto powiedzieć, że wielu naszych Partnerów po odbyciu takich właśnie kursów z podstaw EBM i HTA zadanie zamówienia odpowiedniego raportu HTA postrzega jako znacznie łatwiejsze, niż przedtem. Dodatkowo, dużo łatwiej jest Zamawiającym czytać opracowania, które dostarczamy, jak również dyskutować z Instytucjami takimi, jak Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowy Fundusz Zdrowia czy Ministerstwo Zdrowia. Prowadzone przez nas wykłady opisujące problematykę przyjmowania w analizach ekonomicznych różnych perspektyw, w tym także perspektywy świadczeniodawcy (szpitala, przychodni, lekarza) spotykały się z ogromnym zainteresowaniem.