Publikacje

 

  • Bierut A., Jesionowski M., Pruszko C., Jachimowicz M., Kowalczyk M., Książek PEconomic implications of budesonide MMX® advantage in ulcerative colitis treatment over systemic steroids: budesonide MMX® decreases ulcerative colitis treatment costs. Value in health 2016; 19: A1-A318 (A314)

 

 

  • Nadzieja-Kozioł A., Leszczyńska D., Kowalczyk M., Małysiak-Szpond S. Tocilizumab in moderate-to-severe rheumatoid arthritis: systematic review of efficacy and safety. Value in Health 2019; 22: S240 

 

  • Pruszko C., Jachimowicz M., Kalinowska ASposoby i koszty leczenia niepłaskonabłonkowego przerzutowego lub miejscowo zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca. Onkologia w Praktyce Klinicznej 2014, 10 (2): 63-67 

 

  •  Jędrzejczak W., Jachimowicz M., Olszyńska A., Treatment and prevention of bleeding in adult hemophilia A patients with inhibitor – economic analysis. JHPOR 2016; 76-81 

 

  • Dzik M., Binowski G., Chłosta P., Rechberger T., Dobruch J., Miotła P., Bierut A., Jesionowski M. Low-dose oral desmopressin lyophilisate is a cost-effective treatment option for patients experiencing at least two nocturnal micturitions. Value in Health 2018; 21: S477 

 

  • Dzik M., Binowski G., Chłosta P., Dobruch J., Miotła P., Rechberger T., Bierut A., Jesionowski M. Economic analysis of Noqturina® (oral lyophilisate) use in the symptomatic treatment of nocturia due to idiopathic nocturnal polyuria. JHPOR 2018; 2 

 

  • Owczarek W.Niewiedzioł M., Kalinowska A., Pruszko C.Narbutt J. Treatment of patients with psoriasis resulting from a review of previously unmet needs, with particular reference to the new line of treatment with dimethyl fumarate (DMF): experts' recommendations. JHPOR 2019; 2 

 

  • Dziadek K., Waligóra G. Telemedicine - A Challenge Rather than Solution for Payers and Service Providers in EU. JHPOR 2015, 1: 4-9