Aktualności

ART. 13 UST. 3 USTAWY O REFUNDACJI – ANALIZA PRZYPADKÓW ORAZ PROPOZYCJA ZMIAN

2020-12-03 08:27:48

Po długiej dyskusji, udało się zakończyć prace nad dokumentem „Art. 13 ust. 3 Ustawy o refundacji – analiza przypadków oraz propozycja zmian”. Pracując nad dokumentem starano się na drodze konsensusu, wypracować wspólne stanowisko firm, na co dzień zajmujących się przygotowywaniem raportów HTA w odniesieniu do tego niezwykle kontrowersyjnego zapisu Ustawy o Refundacji. Firma MAHTA brała czynny udział w tych pracach. Ufamy, że wypracowane rozwiązania pozwolą polskiemu regulatorowi w obszarze ochrony zdrowia spojrzeć krytycznie na omawiane zagadnienie i zmienić je zgodnie z sugestiami autorów opracowania w trakcie prac nad nowelizacją Ustawy.

Newsletter nr 37/2020

2020-10-09 13:02:50

Przegląd wydarzeń z zakresu ochrony zdrowia i oceny technologii medycznych.
nr 37, listopad 2020

Raport - Ocena Technologii Stosowanych w Nieonkologicznych Chorobach Rzadkich

2020-10-06 10:09:43

Firma MAHTA brała udział w opracowaniu raportu na temat Wielokryterialnej Analizy Decyzyjnej – MCDA (ang. Multi Criteria Decision Analysis) w Ocenie Technologii Stosowanych w Nieonkologicznych Chorobach Rzadkich.