Aktualności

Newsletter nr 32/2020

2020-10-09 13:02:50

Przegląd wydarzeń z zakresu ochrony zdrowia i oceny technologii medycznych.
nr 33, październik 2020

Raport - Ocena Technologii Stosowanych w Nieonkologicznych Chorobach Rzadkich

2020-10-06 10:09:43

Firma MAHTA brała udział w opracowaniu raportu na temat Wielokryterialnej Analizy Decyzyjnej – MCDA (ang. Multi Criteria Decision Analysis) w Ocenie Technologii Stosowanych w Nieonkologicznych Chorobach Rzadkich.

Newsletter 29/2020

2020-09-11 04:58:49

Przegląd wydarzeń z zakresu ochrony zdrowia i oceny technologii medycznych (nr 29, październik 2020)